ONLY FOR MEMBERS

🎁 โฟร์โมสต์เล่นใหญ่ แจกจริง แบบจุกใจ 🎁

🎊 สำหรับสมาชิกใหม่ ลุ้นรับไปเลย 3 รางวัล 

🎉 สำหรับสมาชิกเก่าอีก จุกๆ 3 รางวัล 

รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ที่คุณจะต้องร้องว้าว ✨

 

สำหรับสมาชิกใหม่

เพียงแค่สมัครสมาชิก! ก็ลุ้นรับรางวัลเลย! 

คลิกเลย -> https://homedelivery.foremostthailand.com/th/login 

 

สำหรับสมาชิกเก่า

หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ทุก order ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแค่

ช้อปเลย! ที่ https://homedelivery.foremostthailand.com/

 

โอกาสดีเฉพาะ มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการร่วมเคมเปญและการประกาศผลข้างล่างนี้

 1. เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม [Only for Member] 

 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ [Only for member] ได้แก่ สมาชิกใหม่และสมาชิกเดิมที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ทุกประเภท ผ่านช่องทาง https://homedelivery.foremostthailand.com/th ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 3. รางวัลสำหรับกิจกรรม [Only for Member] ในระหว่าง 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  มีจำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล โดยเป็นแบ่งเป็นรางวัลสำหรับสมาชิกใหม่(ที่สมัครสมาชิก)มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการตามข้อ 1 3 รางวัล และรางวัลสำหรับสมาชิกเดิมที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการตามข้อ 1 อีก 3 รางวัล  

 4. รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ[Only for member] ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564ได้แก่  

 5. ชุดโอเมก้าสมาร์ทเคส จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 299 บาท สำหรับลูกค้าสมาชิกเดิม 

 6. ตัวต่อโอเมก้าสมาร์ท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 299 บาท สำหรับลูกค้าสมาชิกใหม่ 

 7. รวมรางวัลทั้งรายการ 6 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,794 บาท  

 8. ระยะเวลาเข้าร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 0:00 น – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23:59 น. 

 9. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ  ทีมงานจะจับรางวัลโดยการสุ่มด้วยโปรแกรม Excel กำหนดสุ่มรางวัลสำหรับสมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ที่มียอดซื้อในระหว่างวันที่ 1มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 6 รางวัล ครั้งละ 3 รางวัล ใน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:00 น. 

 10. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเฟซบุค ForemostThailand แฟนเพจ https://www.facebook.com/ForemostThailand/ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:00 น. 

 11. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลสามารถยืนยันสิทธิ์ทาง inbox เฟซบุค ForemostThailand แฟนเพจ https://www.facebook.com/ForemostThailand/ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อของตนเอง หากครบกำหนด 7 วันและยังไม่มายืนยันสิทธิ์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผู้ดชคดีคนดังกล่าวโดยไม่มีการประกาศรายชื่อสำรอง 

 12. ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ยืนยันสิทธิ์แล้วตามวันที่กำหนด ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เข้ามายืนยันสิทธิ์  

 13. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและฝหรือจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายของรางวัลดังกล่าวโดยตรง  

 14. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียน/กรอกข้อมูล ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์หรือระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม                       

 15. ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ForemostThailand เฟซบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/ForemostThailand/ หรือ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโฟร์โมสต์ โทร 02-6201980  

 17. ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมสนุกยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมสนุกทราบล่วงหน้า 

 18. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 

 19. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

 20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 21. หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 

สมัครสมาชิก